TAG标签

投稿

会员登录

会员注册

当前位置:主页 > 诗词 > 唐诗精选 > 白居易 >

杨柳枝二首——白居易诗词全集

发布时间:2020-06-20 17:09 | 作者:美文在线 | 来源:未知 | 浏览: 次|类别:白居易

 杨柳枝二首
 唐代:白居易
 一树春风千万枝,嫩于金色软于丝。
 永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁。
 
 一树衰残委泥土,双枝荣耀植天庭。
 定知玄象今春后,柳宿光中添两星。
 【译文】
 春风吹拂,千丝万缕的柳枝随风起舞。柳枝绽出细叶嫩芽,望去一片嫩黄;细长的柳枝,随风飘荡,比丝缕还要柔软。这样一株生机勃勃的柳树,却长在永丰坊西南角的荒园中,只能顾影自怜,有谁来赏识关注它呢?
 垂柳一株,委身于永丰坊西南角的荒园中,因柔条极茂,被东使取两枝植于宫中,从此荣耀百倍,无异升天。料想今春的天象,将会有两颗新星得蒙柳宿星的光芒惠泽了。
 【赏析】
 《杨柳枝》,白居易洛中所作也。《本事诗》曰:“白尚书有妓樊素善歌,小蛮善舞。尝为诗曰:‘樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。’年既高迈,而小蛮方丰艳,乃作《杨柳枝》辞以托意曰:‘永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?’及宣宗朝,国乐唱是辞。帝问谁辞,永丰在何处,左右具以对。时永丰坊西南角园中有垂柳一株,柔条极茂,因东使命取两枝植于禁中。”
 • 栏目分类