TAG标签

投稿

会员登录

会员注册

当前位置:主页 > 诗词 > 唐诗精选 >

李白的诗歌经典名句及出处大全

发布时间:2017-03-11 21:21 | 作者:美文在线 | 来源:未知 | 浏览: 次|类别:唐诗精选

 
    李白的七言律诗名诗名句及出处大全

    1、两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。 《早发白帝城》

    2、宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。 《越中览古》

    3、飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 《望庐山瀑布》

    4、连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。 《蜀道难》

    5、人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 《乐府·将进酒》

    6、平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。 《菩萨蛮》

    7、我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

    8、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。 《赠汪伦》

    9、长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 《行路难》

    10、抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。 《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

    11、燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。 《北风行》

    12、今人不见古时月,今月曾经照古人。 《把酒问月》

    13、蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

    14、两岸青山相对出,孤帆一片日边来。 《望天门山》

    15、孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

    16、总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。 《登金陵凤凰台》

    17、天生我材必有用,千金散尽还复来。 《乐府·将进酒》

    18、三山半落青天外,一水中分白鹭洲。 《登金陵凤凰台》
  • 栏目分类